Αγγλικός Όρος
ability
Πηγή
Evans (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ικανότητα (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback