Αγγλικός Όρος
ganglion
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
γάγγλιο (το)
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback