Αγγλικός Όρος
gang cell
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
γαγγλιακό κύτταρο (το)
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback