Αγγλικός Όρος
Gamma-marking
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Γ-μαρκάρισμα (το)

feedback