Αγγλικός Όρος
Gaelic
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Ladefoged (2007)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
γαελική (η)
Πηγή
Lyons (2002)

feedback