Αγγλικός Όρος
forensic linguistics
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
δικαστική γλωσσολογία (η)
Όρος
εγκληματολογική γλωσσολογία (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback