Αγγλικός Όρος
fluent
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ευφράδης,-ης,-ες
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback