Αγγλικός Όρος
first plural inclusive
Πηγή
The Concise Oxford Dictionary of Linguistics (1997)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εγκλειστικός πληθυντικός
Πηγή
Μπαμπινιώτης

feedback