Αγγλικός Όρος
faux ami
Πηγές
Richards et al. (1985)
Hartmann & James (2002)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ψευδές ομόρριζο (το), ψευδοσυγγενής (ο)

feedback