Αγγλικός Όρος
false cognate
Πηγές
Richards et al. (1985)
Crystal (2008)
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ψευδές ομόρριζο (το), ψευδοσυγγενής (ο)

feedback