Αγγλικός Όρος
fake geminate
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Carr (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ψευδές δίδυμο (το)

feedback