Αγγλικός Όρος
Eyak–Athabaskan
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Εγιάκ-Αθαμπάσκα (η) (γλωσσική οικογένεια)
Πηγή
Comrie et al. (2004)

feedback