Αγγλικός Όρος
allegation
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ισχυρισμός (ο)

feedback