Αγγλικός Όρος
euphony
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ευφωνία
Πηγή
Μπαμπινιώτης

feedback