Αγγλικός Όρος
euphonism
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ευφωνία (η)

feedback