Αγγλικός Όρος
Ethic(al) dative
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Ηθική δοτική (η)

feedback