Αγγλικός Όρος
ethic construction
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ηθική δομή (η)

feedback