Αγγλικός Όρος
epg
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ηογ
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback