Αγγλικός Όρος
enrollment
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εγγραφή
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback