Αγγλικός Όρος
embedded sentence
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγή
Fromkin
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εγκιβωτισμένη πρόταση

feedback