Αγγλικός Όρος
embedded quotes
Πηγή
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εγκιβωτισμένα εισαγωγικά (τα)

feedback