Αγγλικός Όρος
embedded question
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγές
Trask (1993)
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Εγκιβωτισμένη ερώτηση (η)

feedback