Αγγλικός Όρος
embedded clause
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγές
Trask (1993)
Crystal (2008)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εγκιβωτισμένη πρόταση (η)

feedback