Αγγλικός Όρος
abbreviatory
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
συντομευτικός-ή-ό, συντομογραφικός-ή-ό, συντομογραφημένος-η-ο

feedback