Αγγλικός Όρος
electrokymograph
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ηλεκτροκυματoγράφημα (το)

feedback