Αγγλικός Όρος
abbreviations dictionaries
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
Πηγή
Xydopoulos (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λεξικά συντομογραφιών (τα)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback