Αγγλικός Όρος
abbreviation
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
Πηγές
Crystal (2008)
Fromkin (2011)
Hartmann & James (2002)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
συντόμευση (η), συντομογραφία (η), βραχυγραφία (η), σύντμηση (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback