Αγγλικός Όρος
document
Πηγές
Hartmann & James (2002)
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
έγγραφο
Πηγή
ΕΚΠΑ
Όρος
τεκμήριο
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback