Αγγλικός Όρος
denti-alveolar
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Οδοντικοφατνιακός-ή-ό

feedback