Αγγλικός Όρος
dandling participle
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Ταλαντευόμενη μετοχή (η)

feedback