Αγγλικός Όρος
c-structure
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
συστατική δομή (η)

feedback