Αγγλικός Όρος
c-structure
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Συστατική δομή (η)

feedback