Αγγλικός Όρος
criminality
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εγκληματική πράξη (η)

feedback