Αγγλικός Όρος
adjectival passive
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
επιθετικό παθητικό (ρήμα) (το)

feedback