Αγγλικός Όρος
adjectival
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
επιθετικό (το), Επιθετικός-ή-ό

feedback