Αγγλικός Όρος
adjectival
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
επιθετικός,-ή,-ό
Πηγές
Μπαμπινιώτης
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
επίθετο,το
Πηγή
ΛΚΝ

feedback