Αγγλικός Όρος
cooing
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Carr (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ψέλλισμα (το)
Πηγή
Μανουηλίδου (2014)

feedback