Αγγλικός Όρος
adessive
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πηγές
Trask (1993)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
επιτοπικός,-ή,-ό
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback