Αγγλικός Όρος
AA
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
ISO 639
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Αφαρική (η) (γλώσσα)
Πηγή
https://el.wikipedia.org/wiki/ISO_639:a

feedback