Αγγλικός Όρος
adequacy
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Trask (1993)
Crystal (2008)
Lyons (1968)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
επάρκεια (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback