Αγγλικός Όρος
active knowledge
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ενεργητική γνώση (η)

feedback