Αγγλικός Όρος
compact disc
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ψηφιακός δίσκος (ο)

feedback