Αγγλικός Όρος
active (act, ACT)
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγές
Trask (1993)
Crystal
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
ενεργητικός,-ή,-ό
Πηγή
ΛΚΝ
Όρος
ενεργός,-ή,-ό
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback