Αγγλικός Όρος
action
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
πράξη (η)
Πηγή
Crystal (2003)
Όρος
δράση (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
ενέργεια (η)
Πηγή
ELETO (2014)

feedback