Αγγλικός Όρος
across-the-board
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
διάχυτος-η-ο
Όρος
εδώ

feedback