Αγγλικός Όρος
acquired language disorder
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΨΥΧΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
επίκτητη γλωσσική διαταραχή (η)

feedback