Αγγλικός Όρος
acquired dyslexia
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΨΥΧΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Fromkin (2011)
Fromkin et al. (2003)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
επίκτητη δυσλεξία (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback