Αγγλικός Όρος
Chomsky hierarchy
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Trask (1993)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
τσομσκιανή ιεραρχία (η)
Όρος
ιεραρχία κατά Τσόμσκυ (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback