Αγγλικός Όρος
cerebral hemispheres
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Fromkin et al. (2003)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εγκεφαλικά ημισφαίρια (τα)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback