Αγγλικός Όρος
c-command constituent-command
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Δομική επιβολή (η), Επιβάλλομαι δομικά
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback